Halls of Valor

  Bu dungeon içerisinde iki noktada buff kazanıyorsunuz. İlk buff’u Hyrja veya Fenryr’den herhangi birini alt ettikten sonra %75 combat dışı hareket hızı olarak kazanıyorsunuz, diğerini de bu boss’ların her ikisinden de kurtulduğunuzda %150 combat dışı hareket hızı olarak elde ediyorsunuz. Her ne kadar dungeon içerisinde eninde sonunda elde edilen mekanikler olduğu için doğrudan bahsetmeye pek gerek yok denebilir ama neticede buff buff’tur.

Boss’lar ve Trash Taktikleri

Hymdall ve Öncesindeki Trash’ler

Valarjar Champion :

 • Power Attack : Bu yeteneklerini tank üzerinde kullanırlar. Orta düzeyde fiziksel hasar verirler. Bu mob’dan birden çok çekilmesi durumunda tank için zorlayıcı olabilir.
 • Enraged Regeneration : Bu yeteneklerini canları %30’a geldiğinde sadece bir kez kullanırlar. Bu buff ile 6 saniye boyunca her saniye %5 heal olurlar.

Valarjar Thundercaller :

 • Thunderstrike : Bu mob’lar rastgele bir oyuncuya bu yetenek ile hasar verirler ve yerde bir alan açılır. Açılan bu alan hasar verir. Bu mob’lar ilk boss’dan önceki en tehlikeli olanlarıdır ve ilk önceliklidir.
 • Thunderous Bolt : Rastgele bir oyuncu üzerinde bu yetenekleri ile hasar verirler. Interrupt edilmelidir.

Storm Drake :

 • Crackling Storm : Yerde bir alan açarlar ve içerisindeki oyuncular yüksek miktarda hasar alır. Dodge’lanmalıdır.
 • Lightning Breath : Bu mob’un frontal yeteneğidir. Yüksek miktarda hasar verir ve rastgele bir oyuncuya dönerek kullanırlar. Önünde durulmamalıdır.

 

Hymdall :

 • Dancing Blade : Boss rastgele bir oyuncuyu hedef alarak silahını ona fırlatır. Silah düştüğü yerde dönerek alan etkili hasar verir. Bu alanın içinde durduğunuz her saniye hasar alırsınız. Mutlaka kaçılmalıdır.
 • Horn of Valor – Static Field : Boss bu yeteneği kullandığında savaştığınız platformun sağından veya solundan Storm Drake’ler gelir ve savaş alanının genişçe bir bölümünü Static Field ile kaplayarak çok yüksek düzeyde hasar verir. Bu yetenek kullanıldığında Drake’in nereden geldiğine dikkat ederek boş olan alana doğru kaçılması gerekmektedir. Bu yetenek çok yüksek hasar verir ve eğer herhangi bir cooldown kullanmazsanız tek atma potansiyeli vardır.
 • Ball Lightning : Static Field’in açıldığı alandan elektrikli tornadolar spawn olur. Bu tornadolara temas edilmesi durumunda yüksek miktarda hasar yersiniz, dikkatli olunmalıdır.
 • Bloodletting Sweep : Tank üzerinde bu yeteneği kullanır ve doğrudan hasar verdikten sonra tank üzerinde 8 saniye boyunca hasar veren bir dot bırakır.

Hyrja ve Öncesindeki Trash’ler:

 • Hyrja’ya doğru giden yolunuzun üzerinde kurulu masaların üzerindeki içki bardakları bulunuyor (Mug of Mead). Bunları alıp yolda karşılaştığınız mob’lara fırlatırsanız mob’lar kendi aralarında kavga etmeye başlarlar ve siz de fark ettirmeden aralarından geçip gidebilirsiniz. Bu detay, alternatif rotalar oluşturmak maksadıyla kullanılabilir.

Valarjar Runecarver :

 • Etch : Bu yetenekleri ile 6 saniye boyunca her 1,5 saniyede bir alan etkili hasar verir. Bu yetenek interrupt’lanabilir.
 • Shattered Rune : Rastgele bir oyuncu üzerinde bu yeteneklerini kullanırlar ve orta düzeyde hasar verir.

Valarjar Mystic :

 • Holy Radiance : Bu yetenekleri ile etraflarında 20 yard’lık bir alanda kalan bütün mob’ları canlarının %30’u kadarıyla heal ederler. Bu yeteneğin mutlaka interrupt edilmesi gerekmektedir.
 • Rune of Healing : Yerde 10 saniyelik bir heal alanı oluşturur ve içerisindeki herkes her iki saniyede bir canlarının %5’i kadar heal olur. Oyuncular da bu alana girerek heal’lenebilirler.

Valarjar Shieldmaiden :

 • Breach Armor : Bu yetenekleri ile tank üzerine fiziksel hasar verirler ve tank’ın zırh değerini %10 azaltırlar. Tank’ların bu debuff’a dikkat ederek gerektiği durumlarda cooldown kullanmaları gerekebilir.
 • Mortal Hew : Bu mob’ların kullandığı frontal hasar mekaniğidir. Doğrudan hasar vurur ve healing etkilerinin %10 azalmasına neden olur.

Stormforged Sentinel :

 • Charged Pulse : Bu mob’lar bir elektrik alanı oluştururlar ve 15 yard içerisindeki tüm oyuncular hem hasar alır hem de knock back olurlar.
 • Crackles : Yerde doğrusal bir yönde ilerleyen elektrik alanı oluşur. Bu elektrik alanından kaçılmalıdır.
 • Protective Light : Mob’ların canı %30’a düştüğünde üzerlerine kalkan alırlar. Bu kalkan ya hasar vurularak kırılmalıdır ya da purge ile kaldırılabilir.

Valarjar Aspirant :

 • Blast of Light : Bu yaratıklar kısa bir süre bu yeteneği cast ettikten sonra doğrusal bir yönde bu yeteneği kullanırlar ve önlerindeki tüm oyunculara hasar verirler. Bu yetenek muhtemelen tek atar, o yüzden dikkatli olunmalıdır.
 • Valkyra’s Advance : Rastgele bir oyuncuya sıçrayarak alan etkili hasar verir.

Solsten :

 • Eye of the Storm : Bu mini boss yerde bir alan oluşturur ve tüm party’ye çok yüksek miktarda hasar verir. Bu hasar ölümcüldür ve kurtulmanın tek yolu bu açılan alanın içerisine girmektir. Alanın içerisindeyken bu yıldırım saldırısından %75 daha az hasar alırsınız, fakat yeteneğin vurduğu hasar yine yüksektir. Bu noktada healer’ların dikkatli olması gerekmektedir.
 • Arcing Bolt : Rastgele bir oyuncuya bu yetenek ile hasar verir ve diğer oyunculara sekebilir. Diğer oyunculara sekmesini engellemek için mesafeli durulmalıdır. Sadece Eye of the Storm esnasında toplu durulmalıdır.

Olmyr the Enlightened :

 • Sanctify : Bu yeteneği kullandığında etrafına dalga dalga ışık küreleri yayılmaya başlar. Bu kürelere temas edilmesi durumunda çok yüksek miktarda hasar alırsınız. Kesinlikle dodge’lanmalıdır.
 • Searing Light : Rastgele bir oyuncuya hasar verir. Bu yetenek interrupt edilmelidir.

 

Hyrja :

Boss az önce alt ettiğiniz Olmyr ve Solsten’in güçlerini kazanır ve hangi mini boss’un yakınında durursa o yetenekleri kullanır. Bununla birlikte bulunduğu tarafa göre sürekli buff kazanmaya devam eder. Bu boss daha yoğunluklu olarak healer’ları zorlayan bir fight’tır. Genel olarak tüm oyuncuların mekaniklere özellikle dikkat etmesi gerekmektedir.

 • Mystic Empowerment: Holy : Boss Olmyr’in yakınında durdukça her 4 saniyede bir Holy yeteneklerinin vurduğu hasara %10 buff kazanır.
 • Mystic Empowerment: Thunder : Boss Solsten’in yakınında durdukça her 4 saniyede bir Thunder yeteneklerinin vurduğu hasar %10 buff kazanır.
 • Eye of the Storm : Boss yerde bir alan oluşturur ve tüm party’ye çok yüksek miktarda hasar verir. Bu hasar ölümcüldür ve kurtulmanın tek yolu bu açılan alanın içerisine girmektir. Alanın içerisindeyken bu yıldırım saldırısından %75 daha az hasar alırsınız, fakat yeteneğin vurduğu hasar yine de yüksektir. Bu noktada healer’ların dikkatli olması gerekmektedir.
 • Arcing Bolt : Rastgele bir oyuncuya bu yetenek ile hasar verir ve diğer oyunculara sekebilir. Diğer oyunculara sekmesini engellemek için mesafeli durulmalıdır. Sadece Eye of the Storm esnasında toplu durulmalıdır.
 • Sanctify : Bu yeteneği kullandığında etrafına dalga dalga ışık küreleri yayılmaya başlar. Bu kürelere temas edilmesi durumunda çok yüksek miktarda hasar alırsınız. Kesinlikle dodge’lanmalıdır.
 • Expel Light : Boss rastgele bir oyuncuya bu debuff’u verir ve bu oyuncunun etrafında dairesel bir alan açılır. 3 saniye sonra bu alan patlar ve içerisindeki tüm oyuncular hasar alır.
 • Shield of Light : Boss’un frontal yeteneğidir. Boss tank üzerinde bu yeteneğini kullanır ve doğrusal bir hat üzerinde kalan bütün oyuncular yüksek miktarda hasar alır.

Fenryr ve Öncesindeki Trash’ler :

Fenryr’e giden yoldaki yaratıkların çoğu atlanabilir, fakat ola ki yol boyunca bunları çekecek olursanız dikkat edilmesini gerektiren yetenekleri vardır.

Valarjar Marksman :

 • Snap Shot : Rastgele bir oyuncuya bu yetenekleri ile hasar verirler.
 • Leap to Safety : Bu mob geriye doğru sıçrayarak oyuncuların melee range’inden çıkar ve sonraki 6 saniye boyunca %25 daha az hasar alır.
 • Penetrating Shot : Önündeki 45 yard’lık frontal alan içerisine sürekli olarak oklarıyla saldırı yapar. Bu yetenek dodge’lanmalıdır, çok yüksek hasar verir. Bu bölümde doğrudan odaklanılması gereken mob, bu yeteneği nedeniyle bu mob’dur.

Angerhoof Bull :

 • Rumbling Stomp : Bu yaratıklar hedeflerine doğru atılarak hasar verirler ve knock back yaparlar.

Enrage :

 • Bu yaratıklar enrage olurlar ve 30 saniye boyunca saldırı hızlarını %30, hasarlarını da %10 artırırlar. Bu enrage dispel edilebilir.

Steeljaw Grizzly :

 • Crunch Armor : Tank üzerinde bu yeteneklerini kullanırlar ve tank’ın 10 saniye boyunca %10 daha fazla hasar almasına neden olurlar.
 • Rending Claws : Sıklıkla bu yeteneklerini kullanarak tank’a fiziksel hasar verirler.
 • Charge : ilk karşılaştıkları oyuncuya atılırlar ve hasar verirler. Genellikle sadece tank’lar bu mob’dan hasar aldığı için tank hasarına dikkat edilmelidir.

Ebonclaw Worg :

 • Leap for the Throat : Bu bölgedeki en tehlikeli yaratık budur. Bu yeteneklerini kullanarak rastgele bir oyuncuya atılırlar ve hasar verirler.

Fenryr :

  Bu boss iki aşamalı bir fight’a sahiptir ve dungeon içerisinde iki noktanın birinde spawn olabilir. Boss ile savaşmaya başladıktan sonra canı %60’a geldiğinde diğer noktaya gider ve kendini heal etmeye başlar. Siz de diğer noktaya hızlı bir şekilde ilerleyerek kendini çok fazla heal etmesine fırsat bırakmadan tekrar combat’a girmelisiniz. Boss’un yetenekleri her iki aşamada da aynıdır.

 • Claw Frenzy : Boss rastgele bir oyuncuya atılarak çok yüksek miktarda hasar verir. Bu yeteneğin verdiği hasar 12 yard içerisindeki bütün oyuncular tarafından paylaşılır. Bu nedenle oyuncular birbirlerine yakın durmalıdır ve boss’un vurduğu hasarı paylaşmalıdır. Aksi taktirde bu yeteneğin verdiği hasar ölümcül olabilir.
 • Unnerving Howl : Cast sırasında yakalanırsanız 3 saniyeliğine interrupt olursunuz.
 • Ebonclaw Worg : Boss periyodik olarak 3 tane add çıkartır. Bu add’ler çıktığında önceliklidir ve doğrudan öldürülmeleri gerekir.
 • Scent of Blood : Boss rastgele bir oyuncuya odaklanarak 6 saniye boyunca onu takip etmeye başlar. Bu mekaniği aldığınızda sürekli olarak hareket halinde olmalı ve boss’dan hasar almamalısınız. Boss size ulaşırsa üzerinizde kanama etkisi bırakır ve vurduğu hasar yüksektir.
 • Ravenous Leap : Boss rastgele bir oyuncuya atılarak alan etkili hasar verir ve hasar alan tüm oyuncuların üzerinde fight boyunca aktif kalan bir dot bırakır. Bu dot, boss bu yetenek ile her hasar verdiğinde stack kazanır. O nedenle birden fazla oyuncunun bu dot’u almasını engellemek için mümkün olduğunca toplu durulmamalıdır.

God-King Skovald ve Öncesindeki Trash’ler:

Fenryr ve Hyrja’yı alt ettikten sonra Odyn’in bulunduğu odaya geldiğinizde bir sonraki boss olan Skovald’ı aktive edebilmek için etraftaki dört kralı öldürmeniz gerekmektedir. Bu dört kralı istediğiniz sırada kesebilirsiniz. İlk ikisini teker teker öldürdükten sonra son ikisi beraber savaşacaktır. Mob’ları öldürme sıranıza bağlı olarak aktive ettiğiniz mob’lar kendisinden önce ölen mob’ların yeteneklerine sahip olur. Bu nedenle aslında öldürme sırasına dikkat etmek isteyebilirsiniz.

King Ranulf :

 • Unruly Yell : Bu mob tüm party’e hasar verir ve eğer cast sırasındaysanız 3 saniyeliğine interrupt yersiniz.

King Haldor :

 • Sever : Tank üzerinde bu yeteneklerini kullanırlar. Doğrudan fiziksel hasar verir ve tank’ın %20 daha fazla fiziksel hasar vermesine neden olan bir debuff bırakır. Bu debuff stack’lenir.

King Bjorn :

 • Wicked Dagger : Bu yeteneği ile rastgele bir oyuncuya hançer fırlatır. Bu yetenek hasar verir ve %50 daha az healing alınmasına neden olan bir debuff bırakır.

King Tor :

 • Add spawn ediyor olması nedeniyle tercihen bu mob’u en son öldürmek isteyebilirsiniz.
 • Call Ancestor : Mini boss bir add spawn eder ve bu add boss’a doğru yürümeye başlar. Add ulaştığında boss %50 düzeyinde heal olur. Spawn olan add her şekilde CC’lenebilir.

God-King Skovald :

Dört mini-boss’u öldürdükten sonra Skovald gelir ve Odyn de yere Aegis of Aggramar’ı fırlatır. Aegis of Aggramar’ı alıp Skovald fight’ında kullanabiliyorsunuz. Tüm party’nin daha rahat pozisyon alabilmesi için tercihen bu kalkanı tankın almasını isteyebilirsiniz. Kalkan alındığında ekstra action button aktive olur ve istediğiniz zaman kalkanı açabilirsiniz.

 • Aegis of Aggramar : Aegis’i alan oyuncu kalkanı doğru bir şekilde kullanıp boss Ragnarok yeteneğini kullanarak boss’u karşısına almalıdır. Bu sayede arkasına saklanan oyuncular Ragnarok’tan hasar yemeyeceklerdir.
 • Felblaze Rush : Boss rastgele bir oyuncuya atılarak hedefine ve 6 yard etrafındaki tüm oyunculara hasar verir ve bir dot etkisi bırakır. Bu mekaniği aldığınızda tüm party’nin hasar almasını engellemek için açılabilirsiniz.
 • Ragnarok : Boss bu yeteneği kullanarak 9 saniye boyunca her 1,5 saniyede bir hasar verir. Bu yeteneğin hasarı her hasar verdiğinde %25 artar ve en sonunda muhtemelen ölümcül olur. Bu noktada Aegis of Aggramar açılıp tüm oyuncuların arkasına saklanması gerekmektedir.
 • Flame of Woe : Bu add’ler çıktığında rastgele oyunculara fixate olurlar ve hareket ettikçe yerde Infernal Flame adında alanlar oluşturur. Bu alanlardan alınan hasar stack’lenerek artar. Bu add’lere hasar verilerek öldürülebilir, fakat üzerlerindeki debuff nedeniyle her 3 saniyede bir %5 kendi kendilerine de hasar almaktadırlar.
 • Savage Blade : Boss bu yeteneği ile doğrudan tank’a hasar verir.

Odyn :

Skovald’dan sonra herhangi bir trash ile uğraşmadan doğrudan Odyn ile savaşa geçiş yaparsınız. Boss’u aktif edebilmek için kendisiyle konuşmalısınız; bu noktada tüm oyuncuların hazır olduğundan emin olun. Boss fight’ıyla ilgili bir detay olarak, fight sırasında canınız tükendiğinde ölmüyorsunuz; onun yerine tribüne gönderilip Unworthy debuff’u alıyorsunuz ve tekrar fight’a katılma şansınız olmuyor. Ta ki kalan oyuncular boss’u yenene veya bütün oyuncular aynı şekilde Unworthy debuff’u alana kadar. Bununla birlikte boss’un canı %80’e geldiğinde fight sona eriyor.

 • Arcing Storm : Boss rastgele bir oyuncuya bu yeteneği ile hasar verir. Bu yeteneğin hasarı fight ilerledikçe artar.
 • Odyn’s Test : Boss’un aynı hedefe yaptığı saldırılar sürekli olarak %8 saldırı hızı kazanmasına neden olur.
 • Summon Stormforged Obliterator : Boss zaman zaman savaş alanı içerisine bu yeteneği ile sütunlar spawn eder. Bu sütunlar Surge yetenekleri ile tüm oyunculara orta düzeyde hasar verir, fakat bu yetenek her cast edildiğinde bir sonraki cast’in süresi %100 kısalır. Yani bu yeteneğin interrupt’u kaçmamalıdır ve sütunlar hızlı bir şekilde kırılmalıdır.
 • Spear of Light – Shatter Spears : Boss rastgele bir oyuncuya bir mızrak fırlatarak düştüğü yerde alan etkili bir hasar verir ve alanın dışında kalan oyuncular da yine düşük miktarda hasar alırlar. Boss bu yeteneği birden fazla kez kullanır ve en sonunda da Shatter Spear yeteneği ile spawn ettiği bütün mızrakları patlatarak mızrakların bulunduğu yerden etrafa enerji topları yayılmasına neden olur. Bu yetenek gerçekleştiğinde mızraklardan yayılan topları rahatça dodge’layabilmek için uzaklaşmak isteyebilirsiniz.
 • Radiant Tempest : Boss çevresinde çok geniş bir alan oluşturur ve bu alan içerisinde kalan oyuncular yüksek miktarda hasar alarak knock back yerler. Hareket hızını artıran yetenekler kullanarak bu alandan kaçılmalıdır.
 • Runic Brand – Unerring Blast : Boss her oyuncuya rastgele bir renge sahip olacak şekilde bu debuff’u verir ve oyuncular bu süre boyunca sürekli olarak dot hasarı alırlar. Bu noktada odanın zemininde belli noktalarda renkli rünler belirir ve yapmanız gereken şey size ait renge gitmektir. Doğru renge gittiğinizde Branded buff’u alırsınız ve hareket hızınız %25, vurduğunuz hasar ve yaptığınız healing de %50 artar. Odyn bu yeteneği kullandıktan 30 saniye sonra Unerring Blast yeteneği ile tüm oyunculara yüksek miktarda hasar verir. Eşleşmeyen her oyuncu için Unerring Blast’ın vurduğu hasar %200 artar.